บริการของเรา Our Service by Get Connective

About Us เกี่ยวกับเรา

เราเป็นผู้ให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ โดยเริ่มจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2019 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่องานบริการด้านเทคโนโลยีอย่างครบวงจรด้านการผลิตออกแบบเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น และบริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี IT ต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพ ภาพลักษณ์ความโดดเด่นให้กับองค์กร, บริษัท รวมถึงหน่วยงานราชการให้ทันสมัย

Vision วิสัยทัศน์

โดยเรามีวิสัยทัศ (Vision) ที่มุ่งมั่น พัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เน้นการวางแผนและส่งเสริมมูลค่าทางการตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรองรับต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกรูปแบบ

Our Service บริการของเรา

web develper design

Web Developer

ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น พัฒนาระบบ CMS, e-Commerce ด้วย PHP, NodeJS, JavaScript และอื่นๆ รวมถึง Mobile App

consulting ให้บริการคำปรึกษาด้านเทคดนโลยี

Consulting

ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีด้วยประสบการณ์ของทีมงาน เพื่อช่วยเหลือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

IT Distributor

จำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงอาทิเช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก เซิฟเวอร์ เครื่องสำรองไฟ อุปกรณ์ไร้สาย และอื่นๆอีกมากมาย

Our Partner

cisco
aruba
HPE HP
nutanix
Lenovo
Sangfor
VMWare
Microsoft
zyxel
linksys